ตั๋วโปรโมชั่น ผู้สูงอายุและนักศึกษา-สายการบินไทยสมายล์

     ราคาเส้นทางภายในประเทศ เริ่มต้นที่

สุวรรณภูมิ-เชียงราย
สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่
สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น
สุวรรณภูมิ-อุดร
สุวรรณภูมิ-อุบลราชธานี
สุวรรณภูมิ-สุราษฎ์ธานี
สุวรรณภูมิ-กระบี่
สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต
สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่
สุวรรณภูมิ-นราธิวาส
1470 บาท
1380 บาท
1235 บาท
1380 บาท
1380 บาท
1335 บาท
1380 บาท
1335 บาท
1445 บาท
1515 บาท

**เงื่อนไขบัตรโดยสาร

  • ผู้สูงอายุ ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตอนจองตั๋วและเช็คอิน
  • นักศึกษา ต้องมีอายุ ระหว่าง 18-24 ปี โดยที่สถานภาพยังคงเป็นนักศึกษาอยู่ และต้องยื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาตอนจองตั๋วและเช็คอิน
  • จองตั๋วและเดินทาง วันนี้เป็นต้นไป (ยังไม่มีกำหนดวันหมดโปรโมชั่น)

**สิทธิพิเศษสำหรับบัตรโดยสาร

  รับไมล์สะสม รอยัลออร์คิดพลัส

  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  เลือกที่นั่งฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม

  ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก.