บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ทางเครื่องบินในประเทศโดยสายการบินไทย และ ต่างประเทศโดย UPS

 

 ตารางเวลาปิดรับ-ส่งพัสดุ
 เที่ยวบิน  เวลาปิดรับพัสดุ   เวลารับของ
  WE:TG 2003  07.00 น.  10.30 น.
  WE:TG 2005  10.00 น.  14.30 น.
  WE:TG 2007  12.45 น.  17.00 น.
  WE:TG 2009  17.00 น.  22.00 น.

 

 ตารางเวลารับพัสดุ
 เที่ยวบิน  เวลารับพัสดุที่อุดรธานี
  WE:TG 2002  หลังเวลา 09.00 น.
  WE:TG 2004  หลังเวลา 12.30 น.
  WE:TG 2006  หลังเวลา 15.00 น
  WE:TG 2008  เวลา 19.30 น. ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเครื่องลง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คลังสินค้าอุดรธานี โทร/แฟกซ์: 042-222692  มือถือ: 081-544-3622
กรุงเทพฯคลังสินค้าภายในประเทศ  โทร: 02-1374516-9

หมายเหตุ
ค่าขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับน้ำหนัก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คลังสินค้าทั้งอุดรธานี และกรุงเทพฯ และหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะส่งต่อพัสดุมายังจังหวัดหนองคาย จะต้องโทรไปแจ้งความจำนงค์และเบอร์บิลให้ทางคลังสินค้าอุดรธานีทราบ เพราะปกติแล้วพัสดุจะสิ้นสุดที่คลังสินค้าอุดรธานีเท่านั้น