Draft

  • บริการเช่าเหมารถส่วนตัว และ บริการรถรับส่งจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีสู่ประตูชายแดนประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ค่าบริการท่านละ 200 บาท

หมายเหตุ: สำหรับการเดินทางสู่ประตูสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ใช้เวลาเดินทางเพียง 50 นาที ซึ่งทุกท่านสามารถซื้อตั๋วรถได้ที่ เคาน์เตอร์ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรแก้วทัวร์  ตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อาคาร1 ประตูทางออกที่3 ลูกค้าทุกท่านจะชำระในอัตราเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติ หรือคนไทยในราคา 200 บาท